Publicerad 12 maj 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Inbjudan till deltagande i försöksverksamhet med finan- siell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset