Publicerad 12 maj 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Inbjudan till deltagande i försöksverksamhet med finan- siell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR