Publicerad 12 maj 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Inbjudan till deltagande i försöksverksamhet med finan- siell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst


Bilagor

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset