Publicerad 26 oktober 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 116 angående skyldig- het att utge förslagsersättning till arbetstagare för ett av dem avgivet förslag


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.