Publicerad 17 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1994 nr 137 angående fråga om kommun sagt upp en förskollärare som genom ett flertal tidsbegränsade förordnanden omplacerats till arbetsuppgifter utanför barnomsorgen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.