Publicerad 13 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i aktiebolagslagen och tolkning av bestäm- melsen om tiden för styrelseledamots uppdrag i 8 kap. 1 § aktiebolagslagen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.