Publicerad 13 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i aktiebolagslagen och tolkning av bestäm- melsen om tiden för styrelseledamots uppdrag i 8 kap. 1 § aktiebolagslagen


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset