Publicerad 21 januari 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Värdesäkring av utgående ersättning till lärare, skolleda- re och syofunktionärer, som ej erhållit försäkringsskydd enligt AGS-KL


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset