Publicerad 14 april 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (ÖLA 93), rekommendation om lokalt kollektivavtal samt redogörelse för avtalen.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset