Publicerad 14 april 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (ÖLA 93), rekommendation om lokalt kollektivavtal samt redogörelse för avtalen.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.