Publicerad 21 juni 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Lag om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling (SFS 1994:615)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR