Publicerad 21 juni 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Lag om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling (SFS 1994:615)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset