Publicerad 16 november 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunmomsen påverkas redan 1995-01-01 som ett resultat av EU-omröstningen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR