Publicerad 29 april 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunernas framtida momsstatus samt momsförändringar som trätt ikraft eller kommer att träda ikraft 1 juli 1994. Kommunförbundets kommentarer över vissa skrivelser från RSV rörande moms på fastighetsupplåtelser.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.