Publicerad 28 februari 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Bestämmelser om avgifter m m enligt LSS


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset