Publicerad 19 april 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Avtal om kopiering i skolorna läsåret 1994/95


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset