Publicerad 23 augusti 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1994 nr 77 angående fråga om brott mot anställningsskyddslagen (avsked) samt fråga om kollektivavtalsbrott vid avstängning


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR