Publicerad 24 maj 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1994 nr 39 angående frågan om övertids- eller färdtidsersättning vid bilresa för att hämta en patient


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.