Publicerad 24 maj 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändring i lagen lagen (1993:1503) om generellt anställ- ningsstöd - GAS


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset