Publicerad 21 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Släpp kommunerna loss! Utvecklingstendenser inom skolområdet. Rapport från besök i 13 kommuner våren 1993


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR