Publicerad 31 mars 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Rättelse i cirkulär 1993:53 - Kommunalisering av särskolan och särskilda omsorgerna RÄTTEL


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset