Publicerad 31 mars 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Rättelse i cirkulär 1993:53 - Kommunalisering av särskolan och särskilda omsorgerna RÄTTEL


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.