Publicerad 13 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK och ÖLA 93) samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset