Publicerad 13 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK och ÖLA 93) samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.