Publicerad 3 december 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar och tillägg till Allmän- na besetämmelser - AB 89 - med tillhörande specialbe- stämmelser, gällande fr.o.m. 1993-04-01


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset