Publicerad 3 december 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar och tillägg till Allmän- na besetämmelser - AB 89 - med tillhörande specialbe- stämmelser, gällande fr.o.m. 1993-04-01


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR