Publicerad 1 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) m fl lagar


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset