Publicerad 5 maj 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunal hantering av mervärdeskatten i samband med uppförande och drift av gruppbostäder


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR