Publicerad 7 juni 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 68/93 angående innebörden av en regel om lönegaranti i ett avtal med Lärarnasnas Riksförbund i samband med kommunaliseringen av lärarna


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR