Publicerad 11 januari 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 130/92 där prövning skett av myndighetsbegreppet enligt LAS 22 §


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR