Publicerad 24 juni 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset