Publicerad 26 april 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

1992 års arbetsrättskommittés delbetänkande "Förslag till ny anställningsskyddslag m m" Personalpolitik 1993-2:18


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.