Publicerad 26 april 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

1992 års arbetsrättskommittés delbetänkande "Förslag till ny anställningsskyddslag m m" Personalpolitik 1993-2:18


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset