Publicerad 7 februari 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Utbildningar inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappområdet 1992


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset