Publicerad 6 april 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelser om lärlingslöner enligt yrkesutbildningsavtalet (YA 85)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR