Publicerad 10 december 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om anpassning av övergångsbestämmelser för lärare, skolledare och syofunktionärer, som ej erhållit försäkringsskydd enligt AGS-KL.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR