Publicerad 6 augusti 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Kopieringsavtal för de kommunala musikskolorna för läsåret 1992/93 är ersatt av 1993:106.

Visa det här daterade cirkuläret

Kopieringsavtal för de kommunala musikskolorna för läsåret 1992/93


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR