Publicerad 6 augusti 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Kopieringsavtal för de kommunala musikskolorna för läsåret 1992/93 är ersatt av 1993:106.

Visa det här daterade cirkuläret

Kopieringsavtal för de kommunala musikskolorna för läsåret 1992/93


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset