Publicerad 3 december 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Interkommunal ersättning avseende svenska för vuxna invandrare (SFI) samt övergångsbestämmelser för statsbidrag


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR