Publicerad 15 maj 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 138/91 angående avsked av lärare som gjort sig skyldig till sexuellt ofredande av elev


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.