Publicerad 15 maj 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 138/91 angående avsked av lärare som gjort sig skyldig till sexuellt ofredande av elev


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset