Publicerad 15 maj 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 114/91 där fråga var om en arbetstagare vid landstinget skiljts från sin anställning när han omplacerades från ambulanssjukvårdare till vaktmästare


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset