Publicerad 1 juli 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Särskild löneskatt på pensionskostnader m m (Prop 90/91:166, SkU 90/91:29, SFS 1991:687)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset