Publicerad 1 juli 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Särskild löneskatt på pensionskostnader m m (Prop 90/91:166, SkU 90/91:29, SFS 1991:687)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR