Publicerad 15 augusti 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Samverkan mellan staten och kommunerna kring fastighetsdatasystemet (FDS)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR