Publicerad 20 juni 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Nytt sektorsbidrag - effekter på interkommunala ersättningar läsåret 1990/91 Nytt sektorsb


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset