Publicerad 28 februari 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Medelvärde för beräkning av statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet 1990


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset