Publicerad 13 maj 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Lönesumman exklusive personalomkostnader samt pensionsutbetalningarna bestämmer underlaget


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR