Publicerad 13 maj 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Lönesumman exklusive personalomkostnader samt pensionsutbetalningarna bestämmer underlaget


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.