Publicerad 13 maj 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Lönesumman exklusive personalomkostnader samt pensionsutbetalningarna bestämmer underlaget


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset