Publicerad 31 oktober 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Den nya kommunallagen (SFS 1991:900)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.