Publicerad 5 april 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Skriften "Biståndsrätten i rättspraxis - analys och konsekvenser i ett kommunalt perspektiv"


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset