Publicerad 8 januari 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om preliminär sotningstaxa och kommunala årsarvoden till skorstensfejarmästare från den 1 februari 1990


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR