Publicerad 8 januari 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om preliminär sotningstaxa och kommunala årsarvoden till skorstensfejarmästare från den 1 februari 1990


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset