Publicerad 22 februari 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Några effekter av ändrat huvudmannaskap och nytt avtal om löner m m för lärare, skolledare och syofunktionärer


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset