Publicerad 22 februari 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Några effekter av ändrat huvudmannaskap och nytt avtal om löner m m för lärare, skolledare och syofunktionärer


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.