Publicerad 5 februari 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Förutsättningar för kommunalekonomisk planering budgetåren 1991 och 1992


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset