Publicerad 25 september 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Förutsättningar för kommunalekonomisk planering budgetåren 1991, 1992 och 1993


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset