Publicerad 2 oktober 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

"Att nå ut" Inspirationskälla och starthjälp för byggnadsnämnder som vill arbeta med utåtriktad information


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset