Publicerad 26 september 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Sekretesskydd för uppgifter i bibliotekens låntagarregister Sekretessskydd för uppgifter i


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset