Publicerad 26 september 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Sekretesskydd för uppgifter i bibliotekens låntagarregister Sekretessskydd för uppgifter i


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR