Publicerad 2 mars 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen - jämkning av kontrollantarvoden och blankett för lotteriredovisning


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset