Publicerad 21 februari 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Informationsdagar om "köldmediekungörelsen" samt "Allmänna Råd, bassängbad - vattenkvalitet och kontroll"


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset