Publicerad 1 december 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Information kring skattereformen 1990 (tidigare cirkulär 1989:130 och 1989:132 samt information till ekonomicheferna)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset