Publicerad 7 februari 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Beräknat extra avdrag för nedsatt skatteförmåga för folkpensionärer avseende 1989 års inkomster samt ändrade regler för beräkning av statlig inkomstskatt m m


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR