Publicerad 7 februari 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Beräknat extra avdrag för nedsatt skatteförmåga för folkpensionärer avseende 1989 års inkomster samt ändrade regler för beräkning av statlig inkomstskatt m m


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset