Publicerad 12 februari 2021

Stöd vid markanvisningar

Nu finns ett stöd för kommunerna i arbetet med avtal vid markförsäljning i samband med detaljplanering.

Försäljning av kommunal mark styrs av flera lagar och regler. Mark får inte säljas till underpris och hänsyn måste tas till såväl EU-regler och kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och förbud att gynna enskilda näringsidkare.. Därutöver ställer plan- och bygglagen krav på en prövning av att ett visst område lämpar sig för tänkt bebyggelse.

För att förklara vad som gäller i samband med försäljning av kommunal mark har SKR tagit fram ett stödmaterial som beskriver de grundläggande förutsättningarna. Här beskrivs även kortfattat alternativet att upplåta mark med tomträtt.

Markanvisningar – grundläggande förutsättningar (PDF) Pdf, 966 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Olof Moberg
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.