Publicerad 20 oktober 2021

Nytt underlag för taxa vid tillsyn enligt Lag (2014:267) om energimätning i byggnader

Från den 1 juli 2021 gäller nya krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus. SKR tillhandahåller underlag för konstruktion av taxa för byggnadsnämndens tillsyn.

Enligt Lag (2014:267) om energimätning i byggnader är det den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet (byggnadsnämnden) som har tillsyn över att de skyldigheter som anges i lagen fullgörs. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn och meddela föreskrifter om avgifternas storlek. SKR:s nya taxeunderlag består av ett underlag för taxebestämmelser som kan användas för att ta fram kommunens egen taxa. Taxeunderlaget bygger på att en timavgift tas ut för tillsynen.

Taxa för tillsyn av individuell mätning och debitering, IMD

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.